Welkom

Ik stel mezelf graag even aan je voor. Mijn naam is Steffie Cools en ik ben al een aantal jaren werkzaam als psychologe binnen de gehandicaptenzorg. In het verleden heb ik ervaring opgedaan in de psychiatrische sector.
Daarnaast werk ik zelfstandig als psycholoog-psychotherapeut, waarbij ik vooral gebruik maak van het gedachtengoed van de positieve psychologie en het oplossingsgericht werken.
Ik deel momenteel een praktijk met mijn collega May Decraene.

Kijk gerust eens rond op mijn website. Je kan er informatie vinden over de methodiek waar ik mee werk en over de doelgroepen die bij mij terecht kunnen. Daarnaast vind je ook de nodige informatie over de praktische werking en mijn contactgegevens.

Als je nog meer vragen hebt of als je een afspraak wil maken, aarzel niet om me te contacteren. Samen bekijken we wat mogelijk is.

Ik kijk ernaar uit jou te ontmoeten!

Ik ben door de psychologencommissie officieel erkend onder het erkenningsnummer 882114232. Daarnaast ben ik gebonden aan de beroepscode van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).

Methodiek

Vanuit mijn opleiding ‘Oplossingsgericht werken’ haalde ik de inspiratie om meer perspectief-gevend te werken met mensen die nood hebben aan coaching of begeleiding. Hierbij zal ik vooral gaan kijken naar wat wel nog goed loopt in iemands leven, om op die manier op zoek te gaan naar de krachten en hulpbronnen die aanwezig zijn voor de cliënt en hoe deze gebruikt kunnen worden om bepaalde doelen te bereiken.
Doelen verwijzen naar die zaken die iemand anders wil zien in zijn of haar leven, die zaken waar iemand op hoopt. Dit doe ik niet door weg te lopen van het probleem, maar wel door te kijken naar wat in het verleden al werkte voor de persoon.

Oplossingsgerichte therapie is een manier van werken die gericht is op het versterken van de autonomie van cliënten. De cliënt wordt gezien als expert van zijn eigen leven. De hulpverlener neemt een houding van niet-weten aan zodat de expertrol van de cliënt tot uitdrukking komt. Een ander aspect van de houding van de hulpverlener is leading from one step behind. Dat betekent dat de hulpverlener figuurlijk gesproken achter de cliënt staat. Door oplossingsgerichte vragen te stellen kijkt hij over de schouder van de cliënt mee en nodigt hij de cliënt uit om zijn doel te bepalen en de mogelijke oplossingen zo breed mogelijk te verkennen.
De aandacht gaat bij dit alles dus vooral uit naar het zoeken naar de oplossing voor de cliënt in plaats van het uitdiepen het probleem.

Tijdens sessies werk ik regelmatig met verschillende materialen. Zo werk ik  bijvoorbeeld regelmatig met duplopoppetjes, waarmee ik hetgeen de cliënt vertelt tracht uit te zetten in beeld. Dit helpt mij en de cliënt om het verhaal duidelijk te zien. Ook tijdslijnen, genogrammen, creatieve opdrachten, ... kunnen voorkomen in de sessies. Uiteraard is elke cliënt en elke sessie anders, en zal er afhankelijk van de concrete situatie meer of net minder materiaal gebruikt worden!

"Als iets werkt, doe er meer van!"

Voor Wie

De methodiek van oplossingsgerichte therapie spreekt veel cliënten aan. Het lijkt erop dat het ook een effectieve werkwijze is. Diverse overzichtsstudies laten positieve effecten van oplossingsgerichte therapie zien.

Binnen mijn praktijk werk ik hoofdzakelijk met jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar en volwassenen. Hoewel ik vooral individuele begeleidingen doe, is er altijd een mogelijkheid om meerdere gezinsleden bij de begeleiding te betrekken. Men kan bij mij terecht met allerlei vragen en problemen die bij het leven horen zoals stress, eenzaamheid, lusteloosheid, faalangst, zelfvertrouwen, problemen om school, angst, enzovoort.

Ik probeer altijd zoveel mogelijk op maat te werken van de cliënt en diens zorgvraag, maar het is vooral belangrijk dat jij je goed voelt bij deze manier van werken!

Praktisch

Het adres van de praktijk:

Psychologenpraktijk Cools
Bettebos 44
3910 Neerpelt
Tel: 0470/662.611

Tarieven

  • Consult: €50
Een gesprek zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen.

 

Interessant om te weten is dat sommige mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling.
Hiervoor informeert u best bij uw eigen ziekenfonds.

Neem contact met me op

Op dit ogenblik neem ik spijtig genoeg geen nieuwe cliënten aan. Ik wens u veel succes met uw verdere zoektocht.

Succes! Het formulier is succesvol verzonden.